HUNDRAPUNKTSKURS

3 DAGARS DIGITAL FÖRDJUPNINGSKURS I ÖRONAKUPUNKTUR PÅ DISTANS


VILL DU TA NÄSTA STEG OCH FÖRDJUPA DINA KUNSKAPER I ÖRONAKUPUNKTUR FÖR EN EFFEKTIVARE BEHANDLING?

Öronakupunktur är en enkel form av akupunktur som kan användas till behandling av många symptom. Kursboken Öronakupunktur (Kajsa Landgren, 275 sidor) är en syntes av kinesisk och fransk öronakupunktur. För den som gått NADA-kurs är denna kurs en fördjupningskurs som ger kunskap om många fler punkter och indikationer. Den som är utbildad i kroppsakupunktur får genom öronakupunktur-kursen ett enkelt och användbart verktyg som är ett bra komplement och ökar effekten av kroppsakupunktur. På denna tredagarskurs går vi igenom historik och vetenskapliga förklaringsmodeller. Boken beskriver drygt 200 punkter. På kursen går vi igenom de punkter och punktkartor som ni kommer att ha mest klinisk nytta av. Vi börjar med reflexpunkterna, dvs de punkter som motsvarar en kroppsdel eller ett organ. Öronakupunktur bygger på idén att när en skada uppstår i en kroppsdel så blir reflexpunkten i örat ”aktiv”: den blir öm och det elektriska hudmotståndet förändras.

Videocall.jpg

DEN DIGITALA KURSENS INNEHÅLL

På kursen går vi igenom örats reflexzoner: var rörelseapparaten, mag- och tarmsystemet, urinvägarna osv avtecknar sig i örat. Därefter går vi igenom kapitlet med funktionspunkter där de så kallade mästarpunkterna är en viktig del. Ni lär er hur man hittar aktiva punkter med mekanisk palperpenna, samt hur man kan använda en elektrisk sökpenna för att hitta aktiva punkter i örat (elektriska sökpennor demonstreras av oss eller av Nålbolaget).
Vi går igenom kontraindikationer, risker, evidens och hur man lägger upp en behandlingsserie. Under kursen går vi igenom behandling på indikationer som smärta, funktionsstörningar, sömnstörning, rökavvänjning och stress. Kursen innehåller både omfattande teoretiska moment och praktiska övningar i gummiöra. Kursdeltagaren får lära sig använda vanliga akupunkturnålar och kulplåster men även så kallade långtidsnålar.  

KURSLITTERATUR OCH MATERIAL

Kurslitteraturen utgörs av boken Öronakupunktur av Kajsa Landgren. Vid kursstart behöver du, förutom boken, ha tillgång till:
 

• ett gummiöra som går att sticka i för de praktiska övningarna (inte ett plastöra) 
• ca 20 akupunkturnålar (7 eller 13 mm långa)
• kulplåster
• några semipermanenta nålar av typen ASP och/eller presstacks
• en palperpenna 
• en riskavfallsburk att slänga de använda nålarna i. 

Eftersom vi inte sticker i ”levande” öron på denna kurs behövs inte spritservetter och tops, men detta kommer att behövas då du ska sticka på levande personer/patienter.) Kontakta Nålbolaget (info@nalbolaget.com) och ange att du ska gå denna kurs så får du köpa det material du behöver till rabatterat pris. Du behöver beställa de varor du saknar i god tid för att vara säker på att hinna få kursmaterialet i tid. 

Distansutbildning NADA.jpg

DINA FÖRKUNSKAPER

Deltagande i kursen förutsätter att du gått en annan akupunkturkurs (utbildning i kroppsakupunktur, NADA-kurs, Kombikurs eller annan öronakupunkturkurs). 


Har du för avsikt att behandla med akupunktur på egen mottagning är utbildning i basmedicin ett krav från de flesta försäkringsbolag för att få teckna en patientförsäkring / behandlingsskadeförsäkring. Öronakupunktur i Sverige kan genom sitt samarbete med HOW – House of Wellbeing AB erbjuda sina kursdeltagare Sveriges enda liveutbildning i basmedicin på distans till rabatterat pris. Läs mer om denna [här]. Värt att notera är också att den lokal som används för akupunkturbehandling ska vara godkänd av kommunens miljökontor.

KURSLEDARE - KAJSA LANDGREN

Kajsa Landgren, leg sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri, Dr. Med.Vet, docent och akupunktör. Kajsa har haft förmånen att gå kurser i akupunktur och i öronakupunktur hos många lärare, har arbetat kliniskt med akupunktur i decennier och forskar på akupunktur. Kajsa har en bred och djup förståelse för öronakupunktur och är en van föreläsare. Under de praktiska övningarna kommer Stina Norbye och/eller
Siiri Hedlund att assistera och finnas tillgängliga för frågor. Båda är rutinerade akupunktur-lärare. Stina är akupunktör, psykologisk coach med bakgrund i kognitiv neurovetenskap och mindfulness. Siiri är sjuksköterska och öronakupunktör med en masterutbildning i pedagogik.

NADA Profil Kajsa.jpg
 

KURSEN I PRAKTIKEN

Kursen är en lärarledd digital kurs vilket innebär att du genomför hela kursen via datorn. Vi använder ett verktyg för videokonferenser kallat Zoom samt en utbildningsportal med artiklar, instruktionsfilmer och övrigt kursmaterial. Du behöver vid kursstart ha kursboken, ett gummiöra och de övriga saker som räknas upp ovan. Beställ från t.ex Nålbolaget i god tid om du inte redan har dessa saker. 

I samband med kursen får du instruktioner om hur du skapar ett elevkonto på utbildningsportalen där du får tillgång till relevant kursmaterial. I samband med kursen, skickas en zoom-länk ut. Via den kan du klicka dig in i ”klassrummet”. Din dator måste ha en kamera och mikrofon. 

Du träffar dina lärare mellan kl 9 och 16 samtliga dagar. Föreläsningarna går av stapeln i realtid (de är alltså inte förinspelade) och du har möjlighet att kommunicera med lärare och övriga kursdeltagare samt ställa frågor. Under de praktiska övningarna delas kursdeltagarna in i virtuella rum där cirka fyra kursdeltagare övar tillsammans på sina gummiöron. Det är en fördel om du har tillgång till en vän eller kollega under det övningspass då vi den andra kursdagen kl 15-16 och
tredje kursdagen kl 11-12 tränar på att söka efter aktiva punkter med en mekanisk palperpenna. Har du inte tillgång till en person att öva på  tränar du i gummiörat. Under övningspassen observerar kursdeltagarna i det virtuella rummet varandra och kommenterar varandras insatser. Lärarna besöker de virtuella rummen, guidar och bedömer nålteknik och punktlokalisation. Kursdeltagarna har tillgång till utbildningsportalen från kursstart och en månad framåt. På denna ges tillgång till filmade inslag med praktiska instruktioner, artiklar och annat relevant kursmaterial.

ERFARENHETER FRÅN VÅRA DIGITALA DISTANSKURSER

Erfarenheterna efter den första digitala NADA-kursen var mycket positiva. Samtliga kursdeltagarna instämde i att effektiviteten i kunskapsspridning via den digitala plattformen var, om inte bättre så minst lika bra som vid traditionella, fysiska kurser. Lärarna kunde tydligt se och konstatera att de digitala hjälpmedel som användes bidrog till att kursdeltagarna lärde sig hantverket med att sätta akupunkturnålar i rätt punkter ännu fortare än på fysiska kurser.

AKTUELLA KURSDATUM

•22-24 september, 2022

KURSAVGIFT

5.520:- exkl moms, 6.900:- inkl moms. Under kursen får du tillgång till digitala föreläsningar och genomgår olika praktiska övningar. Genom utbildningsportalen har du tillgång till filmade instruktioner, artiklar och annat skriftligt material 1 månad efter avslutad kurs.

ANMÄLAN

Anmälan sker i formuläret nedan. Glöm inte att ange ”Öronakupunktur, Fördjupningskurs” som ärende i formuläret. Har du frågor rörande kursen är du välkommen att skicka e-post till: info@oronakupunktur.se