FORSKNING, STUDIER & ARTIKLAR

Issues in Mental Health Nursing 

Creating an Opportunity to Reflect: Ear Acupuncture in Anorexia Nervosa - Inpatients' Experiences

Siiri Hedlund RN, MEd & Kajsa Landgren RN, PMHN, PhD 

Issues in Mental Health Nursing 

Ear Acupuncture in Psychiatric Care From the Health Care Professionals’ Perspective: A Phenomenographic Analysis

Kajsa Landgren, Annica Sjöström Strand, Maria Ekelin & Gerd Ahlström

Medical Acupuncture

Anatomo-Physiologic Basis for Auricular Stimulation

Beniamina Mercante, PhD,* Francesca Ginatempo, MSc,* Andrea Manca, PhD,* Francesco Melis, MD, PhD, Paolo Enrico, PhD, and Franca Deriu, MD, PhD

NADA vid anorexi

Behandlingen gav möjlighet till vila och reflektion hos kvinnor med anorexi. 

Kajsa Landgren

Akupunktur i krig och vid katastrofer

Akupunktur används i allt större omfattning i civila sammanhang. Mindre känt är att användningen av akupunktur i militära sammanhang också ökar.

Kajsa Landgren

Issues in Mental Health Nursing

Getting Well Is More Than Gaining Weight – Patients’ Experiences of a Treatment Program for Anorexia Nervosa Including Ear Acupuncture

Anna Olsson & Kajsa Landgren

Öron-akupunktur i psykiatrisk vård – information och diskussionsunderlag till personal

Akupunktur (NADA) som alternativ eller kompletterande behandling vid stress, sömnsvårigheter och beroendeproblematik.

Kajsa Landgren

Issues in Mental Health Nursing

The Use of Complementary and Alternative Medicine (CAM) in Psychiatric Units in Sweden

Maria Wemrell, Anna Olsson & Kajsa Landgren

INFORMATION & INSPIRATION

Patientinformation - NADA

Förslag till patientinformation om NADA. Anpassa efter din målgrupp, lägg till ev logga, bild och kontaktuppgifter

Kajsa Landgren

Informationsfilm - NYHRE

En film om New York Harm Reduction Educators bakgrund och arbete

Screenshot 2021-05-24 at 22.11.31.png

Harvard University Asia Center

In the Hands of the Revolutionaries and Communities: A Social History of Acupuncture (A Two-Part Video Series)

HARVARD.jpg

SOSFS: 2006:4

Senaste version av Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet

Socialstyrelsen

Patientsäkerhetslagen

Länk till Patientsäkerhetslagen publicerad på Sveriges Riksdags hemsida.

Sveriges Riksdag

VAS

Skattningsskala smärta, ångest, oro m.m.

POWERPOINTPRESENTATIONER

PowerPointpresentation - NADA dag 1

Klicka här för att ladda ner powerpointslides i urval från kursens första dag.

PowerPointpresentation - NADA dag 2

Klicka här för att ladda ner powerpointslides i urval från kursens andra dag.

PowerPointpresentation - NADA dag 3

Klicka här för att ladda ner powerpointslides i urval från kursens tredje dag.

S
Stina Norbye