NADA kurs topp small.jpg

DIPLOMERAD NADATERAPEUT
PÅ DISTANS MED LÄRARLEDD
ONLINEKURS

Detta ar NADA ora.jpg

DETTA ÄR NADA

Öronakupunktur har använts som komplement vid behandling av drogberoende sedan mitten av 70-talet. Metoden utvecklades i New York, USA. NADA (National Acupuncture Detoxification Association) är den organisation som lett utvecklingen och verkat för att sprida kunskap om metoden. NADA-modellen används nu i mer än 50 länder. Behandlingsmetoden används som komplement vid behandling av olika beroendetillstånd inom psykiatrin (både i öppen och sluten vård), på behandlingshem och inom kriminalvården. NADA används också som komplement i allmänpsykiatrisk vård och av privata behandlare vid oro, ångest och sömnstörningar.

 

NADA-metoden bygger på att fem sterila engångsnålar sticks i bestämda punkter i varje öra. Behandlingen görs oftast på sittande patienter, gärna i grupp. Metoden är effektiv, säker, billig och så enkel att den kan läras ut på tre dagar. I Sverige har runt 4000 personer lärt sig öronakupunktur enligt NADA-modellen. NADA används i regional, kommunal, statlig och privat vård. 

Detta ar NADA NY.jpg

NÅGRA AV FÖRDELARNA MED NADA

NADA icke verbal.png

KONKRET OCH ICKE-VERBAL METOD

NADA ger behandlaren ett konkret verktyg som kan ge patienten omedelbar behovstillfredsställelse. NADA är icke-verbal vilket gör att den även passar de som har svårt för verbala terapier.

NADA somn.png

GER LUGN, HARMONI OCH FÖRBÄTTRAR SÖMN

NADA kan ge ro, harmoni, förbättrad sömn, dämpad ångest och ökad vitalitet, och lindra abstinenssymptom och irritabilitet.

NADA insteg.png

ETT VIKTIGT INSTEG I PSYKOSOCIAL REHAB

NADA kan göra patienten mer mottaglig för samtal och fungera som inkörsport till psykosocial rehabilitering.

NADA icke farmakologisk.png

ICKE-FARMAKOLOGISK

NADA är ett välkommet icke-farmakologiskt och säkert komplement när läkemedel inte har önskad effekt. Nada har få och milda biverkningar. En ytterligare fördel är att miljöpåverkan minskas. 

 
Distansutbildning NADA.jpg

LÄRARLEDD UTBILDNING MED PRAKTIK OCH TEORI PÅ DISTANS

Kursen är en lärarledd digitalkurs vilket innebär att du går hela kursen via datorn. Vi använder videokommunikation (Zoom) samt en utbildningsplattform för kunskapstest och åtkomst av kursmaterial. När du anmält dig får du startpaketet och boken via post. Inloggning till utbildningsplattformen får du dagen innan kursstart tillsammans med en zoom-länk. Via den kan du klicka dig in i ”klassrummet”. Din dator måste ha en kamera samt mikrofon. 

FÖRELÄSNINGAR OCH PRAKTISKA ÖVNINGAR

NADA Foreslasningar.jpg

Du träffar dina lärare mellan kl 9 och 16 under de tre kursdagarna. Föreläsningarna hålls i realtid (de är alltså inte filmade) och du har möjlighet att kommunicera med såväl lärare som övriga kursdeltagare. Vid föreläsningarna används PowerPoint som talarstöd. Du får även tillgång till instruktionsfilmer, relevanta länkar och artiklar. Under de praktiska övningarna delas kursdeltagarna in i virtuella rum där 2-3 kursdeltagare övar tillsammans, först på sina gummiöron, sedan med fördel på en levande person. Det förutsätter att du har en vuxen person som vill ha akupunktur till hands under övningspassen (dag 1 kl. 15-16, dag 2 kl. 11-12 och 15-16, dag 3 kl. 11-12). Om inte övar du bara på gummiöron. Under övningspassen observerar och kommenterar kursdeltagarna i det virtuella rummet varandra. Lärarna besöker de virtuella rummen, guidar och bedömer nålteknik och punktlokalisation.

NADA forkunskaper.png

FÖRKUNSKAPER – INGA

Kursen vänder sig både till dig som kommer att använda NADA professionellt, och till dig som är nyfiken på NADA som egenvård. Ska du behandla med akupunktur på egen mottagning är utbildning i minst basmedicin ett krav från de flesta försäkringsbolag för att få teckna en patient- eller behandlings-skadeförsäkring. Lokal som används för akupunkturbehandling ska godkännas av kommunens miljökontor.

NADA kurslitteratur.png

KURSLITTERATUR & STARTPAKET

Som kurslitteratur används delar av boken Öronakupunktur av Kajsa Landgren, 275 sidor, eget förlag. Boken ingår i kurspriset. (Boken utgör även kurslitteraturen för våra andra kurser i öronakupunktur.) I kursavgiften ingår också ett startpaket bestående av ett gummiöra, ett paket med 300 akupunkturnålar, ett paket spritservetter, tops, kulplåster, riskavfallsburk och palperpenna. Via utbildningsportalen får du tillgång till artiklar, vetenskapliga studier samt inlärningsfrågor. Värdet på startpaketet uppgår till: 1384:- inkl. momsl För dig som redan har boken görs ett rabattavdrag om 300:- inkl. moms på kursavgiften.

NADA kursavgift.png

KURSAVGIFT

4900:- exkl moms, 6125:- inkl moms. Kursavgiften inkluderar kursboken, startpaketet samt digitala föreläsningar, instruktionsfilmer och övningar via utbildningsportalen. Vid anmälan på hemsidan registreras kursdeltagaren och en faktura, praktisk information och länk till Zoom skickas via mail. Startpaketet skickas hem till deltagaren via post. Inloggning till utbildningsportalen skickas ut dagen före kursstart. Anmälan görs via anmälningsformulär längste ner på hemsidan. Frågor besvaras via mail: info@oronakupunktur.se